Färgningar

 • Bottenfärg + fön 860 kr
 • Bottenfärg + klipp 1150 kr
 • Färg + fön 1070 kr
 • Färg + klipp 1330 kr
 • Färg långt hår + fön 1230 kr
 • Färg långt hår + klipp 1510 kr
 • Slingor + fön 1290 kr
 • Slingor + klipp 1460 kr
 • Slingor långt hår + fön 1450 kr
 • Slingor långt hår + klipp 1640 kr
 • Avancerad färgning + fön 1500 kr
 • Avancerad färgning + klipp 1760 kr
 • Nyansering 300 kr

(Priserna gäller tills vidare fr.o.m. 1 oktober 2020)