Permanent

  • Permanent + klipp kort  1230:-
  • Permanent + klipp långt 1540:-

(Priserna gäller tills vidare fr.o.m. 1 oktober 2020)