Permanent

  • Permanent + klipp kort  1130:-
  • Permanent + klipp långt 1440:-

(Priserna gäller tills vidare fr.o.m. 1 oktober 2019)