Skägg

  • Slätrakning 450:-
  • Skäggtrim + raka linjer 440:-
  • Klipp + skägg 790:-
  • Skalprakning 440:-

(Priserna gäller tills vidare fr.o.m. 1 oktober 2020)