Skägg

  • Slätrakning 440:-
  • Skäggtrim + raka linjer 420:-
  • Klipp + skägg 760:-
  • Skalprakning 440:-
  • Skäggklippning 210:-

(Priserna gäller tills vidare fr.o.m. 1 oktober 2018)